Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Föreningens styrelse

Styrelse

Vid årsmötet den 23 maj 2022 valdes följande till ny styrelse


Anders Lennartsson – Ordförande
Thomas Lundquist – Kassör
Jan-Olof Hansson – Sekreterare
Helena Lidén – Ordinarie ledamot
Izabelle Åström – Ordinarie ledamot
Anne Rantzén – Ordinarie ledamot
Daniel Nordahl – Ordinarie ledamot
Monika Friberg – Ordinarie ledamot
Ida Hermansen – Suppleant
Daniel Nordahl – Ordinarie ledamot

Styrelsen kontaktas via mejl: brfstyrbord@gmail.com