Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Brf Styrbord

Under våren 2017 bildades Bostadsrättsföreningen (Brf) Styrbord på Limhamn. Under utveckling och genomförande av projektet hade bostadsrättsföreningen en så kallad ”byggande styrelse” som tog besluten.

Styrelse

Vid årsmötet den 24 april 2023 valdes följande medlemmar till styrelsen

Ordinarie ledamöter
Anders Lennartsson, ordförande
Daniel Nordahl
Jan-Olof Hansson
Izabelle Åström
Anne Rantzén
Monika Friberg

Suppelanter
Ida Hermansen
Helena Lidén

Styrelsen kontaktas via mejl: brfstyrbord@gmail.com