Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Andrahandsupplåtelse

Ur stadgarna: ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om ansökan till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan omprövas av hyresnämnden.”

Skäl för upplåtelse i andra hand

Du måste ha beaktansvärda skäl för att hyra ut. Det kan till exempel vara att du tillfälligt inte kan använda lägenheten själv på grund av sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller provsamboende. Styrelsen avser tillämpa en restriktiv syn på andrahandsupplåtelse då det finns negativa konsekvenser av en stor andel andrahandsupplåtelser i en förening som kan komma att påverka alla medlemmar.

Ansökan

Styrelsen önskar mottaga skriftlig ansökan (formulär kan skickas vid förfrågan till brfstyrbord@gmail.com) senast två månader innan hyresgästens tillträde. Denna tid behövs för att frågan ska hinna tas upp vid ordinarie styrelsemöten. Tillstånd ges som regel för andrahandsupplåtelse under ett års tid vid giltig anledning. Skulle din ansökan nekas kan frågan tas upp i hyresnämnden.

Att tänka på

Som bostadsrättshavare agerar du hyresvärd i relation till hyresgästen. Du har ansvar för att avgifter betalas i tid och att lägenheten hålls i gott skick. Eventuell misskötsel kan komma att påverka dig som bostadrättshavare (i värsta fall genom uppsägning av din bostadsrätt), så välj hyresgäst med omsorg och se till att betalningsförmåga finns.

Kontrollera ditt försäkringsskydd, eventuellt kan hemförsäkringen behöva kompletteras med ett särskilt skydd för andrahandsuthyrning. Kontrollera också att din hyresgäst har en egen hemförsäkring (skriv gärna in det i hyreskontraktet).

Avgift

Styrelsen avser att lägga fram en motion om ändring av stadgarna. Förslaget är att föreningen ska kunna ta ut en avgift vid andrahandsupplåtelse motsvarande 10% av ett prisbasbelopp (57 300 kr 2024) årligen. Mer information kommer efter årsstämman 2024.