Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Ekonomisk förvaltning

Bostadsrättsföreningens ekonomi finns redovisas i den så kallade Ekonomiska planen och är underlag för bland annat det Upplåtelseavtal som varje medlem i bostadsrättsföreningen tecknar. Se nedan om upplåtelseavtal.

Beslut om ekonomin tas övergripande av en Årsstämma som ger styrelsen uppdraget att besluta inom de besluten. Det praktiska arbetet med föreningens ekonomi sköts av en professionell förvaltare. Bredablick Förvaltning har handlats upp av bostadsrättsföreningens styrelse och har varit med i projektets utveckling.

Bredablicks ekonomiska förvaltning utformas efter kundens specifika behov för att vara den flexibla förvaltare som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kräver idag.

Hos Bredablick Förvaltning finns en kundansvarig som blir styrelsens personliga kontakt. Den kundansvariga ekonomen har ett helhetsgrepp om ekonomin. Detta gör att de kan agera proaktivt tillsammans med styrelsen.

Förvaltaren hjälper till med budgetarbete, kvalitetssäkring av leverantörsavtal och en allmän rådgivning kring ekonomiska frågeställningar samt gör årsredovisningen. Ett viktigt avstamp i detta samarbete blir den första årsstämman 2021 då förvaltaren gärna medverkar för att se till så att alla medlemmar känner sig trygga.  

Kundansvarig för ekonomisk förvaltning på Bredablick är Johan Skrak.