Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Teknisk förvaltning

Byggnaderna som bostadsrättsföreningen äger kräver driftkontroll, service och underhåll regelbundet. Bredablick Förvaltning har handlats upp av bostadsrättsföreningens styrelse och har varit med i projektets utveckling.

Med rätt teknisk förvaltning ökar boendetrivseln samtidigt som driftskostnaderna är under kontroll. Bredablick Förvaltning utför teknisk förvaltning med egen personal. De har skräddarsytt förvaltningen för just Styrbord. Bredablick kommer att se till att de yttre och inre utrymmena är i ordning, att trapphusen är städade och utemiljön är i gott skick. Övriga tjänster som också ingår är felanmälan, reparationer, driftsövervakning, snöröjning och 24 timmars jourservice.

Under det första året kommer en del frågor höra till entreprenaden men felanmälan och kundansvarig förvaltare kommer att hjälpa till att driva frågeställningarna och se till så att ärenden åtgärdas.

För att styrelsen ska få full kontroll och översikt över arbetet som Bredablick utför kan de enkelt följa alla ärenden och den dagliga skötseln via en webportal, Bredablick Online. Här arbetas det med full transparens för att alla ska få all information om Bredablicks arbete och fastigheten.

Kundansvarig för teknisk förvaltning på Bredablick är Jesper Karlsson.