Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

El

I varje lägenhet finns en elcentral. På dörrens insida finns information.