Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Sophantering

I miljöhuset mitt på gården finns tunnor för olika typer av avfall (fraktioner). Vänligen följ instruktionerna som finns på tunnorna och väggen.

Tänk på att inte lägga något på sidan av tunnorna – för då görs tyvärr ingen tömning.

Skrymmande material slängs på en återvinningscentral. Den närmsta stora återvinningscentralen finns i Bunkeflo, Gottorpsvägen 52. Se aktuella tider på www.sysav.se/Bunkeflo.

Mat- och restavfall töms 2 gånger/vecka.

Övrig återvinning , såsom kartong, papper och glas, töms 1 gång/vecka.

Batteriholkar och behållare för lysrör och glödlampor töms vid behov.