Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Årsstämma

Varje år hålls en ordinarie årsstämma då medlemmarna träffas för att gå igenom föreningens årsredovisning och revisionsberättelse samt att välja ny styrelse.

Föreningsstämman år 2023 hölls på folkets hus i April. Anmälan sker via brfstyrbord@gmail.com.