Brf Styrbord på Limhamn

Limhamns sjöstad

Att bo i Bostadsrätt

BOSTADSRÄTT

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter bostäder med bostadsrätt utan begränsning i tid till sina medlemmar. Bostäder upplåtna med bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen. Att köpa en bostadsrätt innebär att man betalar en insats för sin rätt att bo i föreningens hus. Du köper en andel. Medlem blir du genom att du äger en andel i föreningen. Medlemmarna äger och förvaltar föreningens hus och anläggningar som hör till föreningens mark.

STADGAR

Att inneha och bo i en bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. I föreningens stadgar finns upptaget vad som gäller i just din förening.

STYRELSE

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder samt lokaler åt medlemmar för nyttjande utan tidsbegränsning.

ÅRSSTÄMMA

Varje år hålls en ordinarie årsstämma då medlemmarna träffas för att gå igenom föreningens årsredovisning och revisionsberättelse samt att välja ny styrelse. Ledamöterna från första styrelsen har kvar sitt uppdrag tillsammans med nyvalda ledamöter och suppleanter cirka ett år för att överlämnandet ska gå smidigt.